Diskuze Hobby inzert

xFauna se mění na Hobby inzerce

Rozhodli jsme se rozšířit naši inzerci na veškeré koníčky. Stránky budeme postupně upravovat a změní se i adresa stránek na hobbyinzert.cz

Kategorie dalších koníčku budeme přidávat. Pokud svou kategorii nenajdete použijte kategorii "Ostatní". Podle toho co budete nabízet nebo poptávat kategorii přidáme a sami váš inzerát přesuneme.

Již jsou dostupné obě adresy přes které můžete na stránky vstoupit. Stará adresa xfauna.cz přestane být dostupná od 1.6.2024

 

 

Zásady ochrany osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Fyzická osoba Rostislav Roubal, IČ: 60031671 (dále jen „provozovatel“) se sídlem Petrovice u Karviné 538, 735 72 , plátce DPH (CZ6408220830) je provozovatelem inzertního portálu Hobby inzerce (dále jen „portál“), který se při nakládání s osobními údaji řídí následujícími zásadami (“zásady”). .

1.2 Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby (dále pak „subjekty údajů„) navštěvující Portál

1.3 Osobními údaji se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (“GDPR”) rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („osobní údaj„).

1.4 Užíváním Portálu berete na vědomí tyto Zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

2. Účel a rozsah zpracovávaných údajů

2.1. Za účelem poskytování služeb, zajišťování bezpečnosti služeb, plnění smluvního vztahu, správy uživatelských účtů, provádění analýz a měření, provozování reklamních systémů, plnění daňových a účetních povinností a jiných zákonných povinností a zajišťování dalších oprávněných zájmů Provozovatele zpracovává Provozovatel IP adresu a Osobní údaje v rozsahu, ve kterém jí je Subjekty údajů samy poskytnou v registračních formulářích na Portálu. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pouze v míře nezbytné pro účel zpracování.

2.2 V případě, že Subjekt udělil Provozovateli souhlas se zpracováním údajů k marketingovým účelům, zpracovává společnost údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa za účelem realizace přímého marketingu, tedy průzkumu trhu a zasílání obchodních sdělení a to všemi prostředky včetně elektronických prostředků komunikace. Obchodní sdělení správců mohou obsahovat i nabídky zboží a služeb třetích stran. Průzkum trhu zahrnuje vyhodnocení aktivit subjektu, údaje o využití zaslaných obchodních sdělení a následné výstupy. Toto zpracování je pro Subjekty údajů zcela dobrovolné a může být kdykoliv na žádost ukončeno.

3. Příjemci zpracovávaných údajů

3.1 V rámci Portálu jsou Osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným a proškoleným zaměstnancům.

3.2 Provozovatel je oprávněn poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné pro poskytování služeb a běžný provoz a vývoj internetových stránek a v případech, kdy jí k tomu Subjekty údajů udělily souhlas. Jedná se typicky o poskytovatele platebních bran, poskytovatele běžných analytických a vývojářských nástrojů, obchodní partnery, o jejichž služby projeví Subjekty údajů prostřednictvím formulářů na internetových stránkách Provozovatele zájem, poskytovatele technologií pro programatickou inzerci, poskytovatele účetních služeb.

4. Doba zpracování údajů

4.1 Provozovatel Osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, minimálně však po dobu 3 let po posledním poskytnutí služeb danému Subjektu údajů, nestanoví-li obecně závazný právní předpis delší dobu.

5. Cookies

5.1 Cookies jsou malé soubory dat, které ukládají Webové stránky prostřednictvím prohlížeče do paměti vašeho počítače, tabletu nebo jiného koncového zařízení. Tyto soubory slouží ke správnému fungování služeb poskytovaných na Webových stránkách a k identifikaci zařízení/návštěvníka, díky které je možné zobrazovat obsah na základě jeho osobních preferencí a sbírat anonymní statistická data o uživatelském provozu. Soubory cookies zpracovává Provozovatel v souladu se zásadami pro zpracování cookies.

Zpracování videa

Uživatelé portálu mohou k inzerátům vkládat videosoubory prostřednictvím aplikace služby Youtube společnosti Google. Podmínky poskytování služeb – Youtube, Zásady ochrany osobních údajů Google Aplikacím třetích stran lze odebrat přístup k údajům na vašem účtu na této adrese

Práva Subjektů údajů

Subjekty údajů mají následující práva:

1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;

2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;

3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případně také na doplnění neúplných Osobních údajů;

4. právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;

5. právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;

6. právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné osobě;

7. právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;

8. právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pro účely komunikace s Provozovatelem ohledně těchto zásad může využít emailovou adresu info@hobbyinzert.cz

Najdete nás i na Facebooku

Skupina 2R a její stránky

Tyto inzertní stránky patří do skupiny 2R. Co nebo kdo je skupina 2R si povíme v některém našem článku.
Do této skupiny ještě patří tyto stránky:
A hlavně e-shop s chovatelskými a rybářskými potřebami CHZ Obchůdek, který to vše sponzoruje.
(Pro vstup na jednotlivé stránky klikněte na jejich název)